• Nameštaj
    po meri
    Od projekta... do realizacije
  • Prioritet
    je kvalitet
    Od projekta... do realizacije

Projektovanje i izrada enterijera.

ZATRAŽI PONUDU

Nameštaj po meri

• Izrada nameštaja i kompletnih enterijera od svih vrsta materijala. • Uslužna obrada drveta i pločastih materijala.


Preduzeće Moderna Furniture doo, Čačak,objavljuje
 
POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku : Silosa kapaciteta 30 m3 i cevovoda za otprašivanje
Rok za podnošenje ponuda je: 23.07.2019. do 12:00h
Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Moderna Furniture doo, Miladina Boškovića 3, 32000 Čačak
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj
adresi,svakim radnim danom 9:00 do 14:00 časova ili zatražiti dostavljanje dokumentacije poštom ili E-mailom by.moderna@gmail.com, broj telefona 063 680 086

ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA SE PRODUŽAVA
Otvaranje ponuda 09.08.2019. godine, u 13.00h20
Godina iskustva
312
Projekata
279
Zadovoljnih klijenta
9
Aktuelnih projekata

Projekti